";}} ?>

XIV Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Jak prowadzić i wygrywać przetargi w 2019 r.,
unikając prawnych i finansowych pułapek

— dobre praktyki wykonawców i zamawiających oraz nowe obowiązki nałożone Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z warsztatem: Jak przygotować elektroniczną ofertę

27 listopada 2018

Warszawa

10:00 - 17:00

Patronat kongresu:

#KonferencjaZP

14
edycji

Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych to najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem zamawiających i wykonawców

20
lat doświadczenia

od 20 lat organizujemy konferencje i szkolenia, biorąc pod uwagę realne problemy zamawiających i wykonawców zgłaszane do „Monitora Zamówień Publicznych”

7
godzin praktycznej wiedzy

podajemy w skondensowanej i przejrzystej formie najnowsze interpretacje kluczowych regulacji, stawiamy na dużą narzędziowość i praktykę

6
ekspertów

naszymi prelegentami są najlepiej oceniani w Polsce specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych, autorzy komentarzy do ustawy, byli prezesi UZP

Wyjdziesz z konkretną wiedzą jak:

 • prawidłowo przygotować elektroniczną ofertę według nowych przepisów,
 • liczyć koszty cyklu życia obiektu według nowych przepisów,
 • wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • dostosować się do zmian przepisów w zakresie wystawiania i przyjmowania faktur elektronicznych,
 • wywiązać się z nowych obowiązków związanych z kolejnym etapem elektronizacji i zmianami nowelizacyjnymi Pzp,
 • wygrywać przetargi i unikać finansowych pułapek – tylko u nas otrzymasz rekomendacje liderów polskiego rynku zamówień publicznych,
 • prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pozacenowe kryteria oceny ofert,
 • uniknąć nieprawidłowości polegania na zasobach innych podmiotów, które najczęściej zostają wykazane podczas postępowań odwoławczych i kontroli,
 • opracować dokumentację projektową i zapobiec ryzykom przy prowadzeniu postępowania i realizacji zamówienia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Panel 1

Nowe obowiązki zamawiających i wykonawców wynikające z kolejnego etapu elektronizacji zamówień publicznych oraz zmian nowelizacyjnych

Podczas wykładu dowiesz się:

 • Ocena oferty z punktu widzenia nowego brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 7 PZP - jak wykazać zasadność odrzucenia oferty po wejściu w życie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Komunikacja elektroniczna – jak wywiązać się z nowych obowiązków związanych z elektronizacją zamówień publicznych w nowej sytuacji prawnej.
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – nowe zasady przyjmowania e-faktur po 18 kwietnia 2019 r. Rozliczanie podatku VAT.
 • Trudne przypadki związane z najnowszymi zmianami prawnymi: uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji podwykonawców, procedura uproszczona w przypadku zamówień podprogowych, obowiązek powoływania zespołu do nadzoru wykonywanych robót budowlanych, zasady udzielania zamówień sektorowych i innowacyjnych, nowe środki kontroli prawnej i większa kontrola zamówień publicznych.

Panel 2

Przygotowanie postępowania na przykładzie zamówienia na roboty budowlane – największe trudności

Podczas panelu dowiesz się:

 • Dokumentacja projektowa – najczęstsze nieprawidłowości wychwycone przez organy kontrolujące.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – analiza najczęściej popełnianych błędów.
 • Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego i zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane.
 • Jak prawidłowo liczyć koszty cyklu życia obiektu w przypadku robót budowlanych według zmienionych przepisów.
 • Pozacenowe kryteria oceny ofertna co uważać przy ich stosowaniu.

Panel 3

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – najczęstsze problemy

Podczas panelu dowiesz się:

 • Poleganie na zasobach innych podmiotów – katalog błędów w dokumentacji wychwyconych podczas kontroli.
 • Kiedy zamawiający może ograniczyć podwykonawstwo w zamówieniach publicznych, nie narażając się na zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji.
 • Jakie obowiązki spadają na zamawiającego, gdy wykonawca podczas realizacji zamówienia zmienia podmiot trzeci, który udostępnił mu zasoby.
 • Jak wyegzekwować solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawcy w wypadku niewykonania lub wykonania nienależycie zamówienia.
 • Płatność na rzecz podwykonawcównajczęstsze nieprawidłowości, zapowiadane zmiany.

Panel 4

Zamówienie publiczne w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – korzyści i ryzyka

Podczas panelu dowiesz się:

 • Zamówienie publiczne w opcji „Wybuduj” i „Zaprojektuj i wybuduj” – zalety i wady.
 • Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia i wykonawca, opracowując dokumentację projektową w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
 • Ryzyka dla wykonawcy, jakie wiążą się z realizacją zamówienia w opcji „Zaprojektuj i wybuduj”.
 • Katalog dobrych praktyk dla zamawiających i wykonawców zamówienia publicznego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Panel 5

Jak wygrywać przetargi i unikać finansowych pułapek – rekomendacje liderów polskiego rynku zamówień publicznych

Podczas panelu dowiesz się:

 • Jak przygotować zwycięską ofertę
  • Obliczanie ceny ofertowej w zależności od formy wynagrodzenia: metody kalkulacji ceny, waloryzacja wynagrodzenia, poprawianie kalkulacji, zaliczkowanie robót.
  • Gdy trzeba udowodnić, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny – składanie wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów.
  • W jaki sposób prawidłowo obliczyć termin związania ofertą, by nie zostać wykluczonym z postępowania.
  • Jak się bronić, gdy zamawiający bezpodstawnie odrzucił ofertę, najczęstsze powody odrzucenia ofert.
 • Umowa jako gwarant finansowego bezpieczeństwa
  • Które postanowienia umowne o roboty budowlane są szczególnie niekorzystne dla wykonawcy? – omówienie na przykładach.
  • Jakie zapisy zamieścić w umowie, by wykonawca miał możliwość obrony przed niezrealizowaniem umowy po stronie zamawiającego.
  • W jaki sposób zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za błędy projektowe popełnione przez zamawiającego.
  • Jak zapewnić możliwość wyższego wynagrodzenia w wypadku nieprzewidzianych w umowie robót dodatkowych lub zamiennych.

Warsztat

Jak prawidłowo przygotować ofertę elektroniczną według nowych przepisów

Podczas warsztatu pokażemy na przykładach, jak krok po kroku przygotować ofertę po wejściu w życie przepisów o elektronizacji. Wyjaśnimy:

 • W jaki sposób zadawać pytania do SIWZ,
 • Kto powinien podpisać ofertę i jak powinno brzmieć pełnomocnictwo,
 • skutki niepodpisania oferty elektronicznym podpisem,
 • zasady wnoszenia wadium w formie elektronicznej,
 • jak należy przygotować dokumenty podmiotów trzecich,
 • jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • procedury oceny ofert po elektronizacji i w jaki sposób będzie odbywać się komunikacja.

Dlaczego nasza konferencja jest inna niż wszystkie:

 • Pokazujemy procedury zamówień publicznych z dwóch perspektywzamawiającego i wykonawcy – prezentujemy dobre praktyki renomowanych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych i czołowych liderów na rynku.
 • Wskazujemy „punkty zapalne” PZP, przyczyniające się do licznych uchybień w prowadzeniu postępowania.
 • Przedstawiamy skuteczne patenty, jak uchronić się przed nieprawidłowymi działaniami zamawiających, które często prowadzą do ograniczenia konkurencji i bankructwa firm.
 • Indywidualne konsultacje z ekspertami – każdy z uczestników konferencji będzie miał okazję bezpłatnej konsultacji w punktach eksperckich.

Pakiet uczestnika zawiera:

 • prestiżowy certyfikat - każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający
  udział w wydarzeniu,
 • indywidualne konsultacje - w trakcie warsztatów każdy z Państwa będzie mógł zasięgnąć porady u największych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych,
 • materiały konferencyjne - z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów Pzp, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków,
 • prezentacje wykładowców - z wytycznymi na temat poruszanych podczas konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji).

Kto będzie wykładał:

Elżbieta
Cierlica

ekspert zamówień publicznych

ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.

Włodzimierz Dzierżanowski

doktor nauk prawnych

doktor nauk prawnych, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów z zakresu zamówień publicznych w Polsce. Autor wielu opinii, ekspertyz oraz publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z zamówieniami pu-blicznymi oraz prawem europejskim.

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny

prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.

Ewa
Wiktorowska

 

wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych, były trener zamówień publicznych i arbiter z listy Prezesa UZP, członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Pzp, autorka licznych publikacji.

Maciej
Sikorski

dyrektor ds. wdrożeń

dyrektor ds. wdrożeń firmy ORGBUD-SERWIS, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca w Lubelskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Martyna
Lubieniecka

radca prawny

radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, trener i doradca w projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Obecnie pracownik jednej z największych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Autorka publikacji z dziedziny zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Przemysław
Janiszewski

 

wiceprezes Zarządu „Polimex-Mostostal” SA, ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i International Institute for Management Development w Szwajcarii. Jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej, zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska S.A., prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą, były dyrektor Rejonu Kolejowego w Skanska S.A.

Marcin
Szołajski

 

założyciel i partner w kancelarii Szołajski Legal Group Spółka Komandytowa. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych: analiza dokumentacji przetargowej, pomoc w przygotowaniu oferty, udział w negocjacjach umowy z zamawiającym, uczestniczenie w procesie realizacji zamówienia. Przeprowadza Klientów przez procedurę odwoławczą przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. Jest prelegentem na licznych konferencjach branżowych. Redaktor naczelny portalu KIO24.org (www.kio24.org)

Weź udział

Lokalizacja

XIV Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Jak prowadzić i wygrywać przetargi w 2019 r., unikając prawnych i finansowych pułapek

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota


27 listopada 2018


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa


10:00-17:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak zgłosić udział w konferencji?

  Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencja-zp.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.

 • Co zrobić, kiedy nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.

 • Czy przy mnogim zgłoszeniu mogę liczyć na zniżkę?

  W przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:

    3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
    4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
    5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.

  W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować z Sylwią Brzostowicz (tel. 61 66 55 726, e-mail: sylwia.brzostowicz@forum-media.pl).

 • Co zrobić po otrzymaniu faktury profromy?

  Przed konferencją wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w konferencji. Kolejna faktura wysyłana jest po konferencji. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po konferencji.

 • Kiedy muszę zapłacić za udział w konferencji?

  Za udział w konferencji można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem konferencji lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po konferencji. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konferencji.

 • Jak wprowadzić zmiany w danych podanych do faktury?

  Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

 • Czy mogę zrezygnować z udziału w konferencji?

  Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.

 • Chcę zmienić nazwisko uczestnika konferencji?

  Aby zmienić dane uczestnika konferencji, należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

 • Jak dojechać do miejsca, w którym odbędzie się konferencja?

  Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce konferencji, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem konferencji pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 • O której godzinie rozpocznie i zakończy się konferencja?

  Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Konferencja planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników konferencji.

 • Czy otrzymam materiały konferencyjne?

  Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Napisz do nas wiadomość