996
Shares


Organizator: Monitor Zamówień Publicznych

Jeśli musisz wiedzieć jak:

Bezbłędnie przygotować opis przedmiotu zamówienia i specyfikację według znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Prawidłowo wypełniać, uzupełniać i weryfikować formularz JEDZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Skutecznie bronić się przed niesłusznymi zarzutami kontrolującego i przygotować bezbłędnie odwołanie według nowych wytycznych

Weź udział w jedynej na rynku konferencji ze spersonalizowanymi warsztatami i eksperckimi punktami konsultacyjnymi, dzięki którym rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości związane z przygotowywaniem dokumentacji na nowych zasadach:

XI Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Nowe procedury w dokumentacji Pzp

JEDZ, SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OFERTY WYKONAWCÓW

Jedyna konferencja warsztatowa dla zamawiających i wykonawców z pracą na dokumentach


Dlaczego musisz wziąć udział w konferencji?

Jako jedyni stawiamy na narzędziowość i dużą praktyczność naszej konferencji: ze względu na rewolucyjne zmiany w Pzp przygotowaliśmy specjalne, spersonalizowane warsztaty ze szczegółowym instruktażem, poświęcone nowej i zmienionej dokumentacji, które krok po kroku wyjaśnią, jak przygotować SIWZ i JEDZ według znowelizowanej ustawy Pzp

Będziesz wiedział, kiedy stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert i jak dobierać pozacenowe kryteria oraz uwzględniać aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne w postępowaniu

Poznasz najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE dotyczące znowelizowanych regulacji, będziesz wiedział, jak skutecznie się odwołać według nowych wytycznych i bronić się przed niesłusznymi zarzutami kontrolującego

Uchronisz się przed pułapkami i niejasnościami związanymi ze stosowaniem znowelizowanego prawa i wyposażysz się w przejrzyste interpretacje największych ekspertów wraz ze wskazówkami, na co trzeba zwracać szczególną uwagę

Wiedząc, jak wiele wątpliwości budzi znowelizowane prawo, będziesz mógł uzyskać indywidualne porady w punktach eksperckich, które prowadzić będą największe kancelarie prawne

Gwarantujemy wysoką jakość wiedzy – konferencję organizuje czasopismo „Monitor Zamówień Publicznych”, a naszymi prelegentami są autorzy komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych, cenieni konsultanci z dziedziny zamówień publicznych, eksperci z kancelarii prawnychZ konferencji wyjedziesz z umiejętnością:

 • Opracowywania opisu przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych z uwzględnieniem użycia nazw własnych (etykiet), wymogu zatrudnienia o pracę, rachunku kosztu cyklu życia, zamówienia zastrzeżonego
 • Przygotowywania nowej rozbudowanej SIWZ, jej udostępniania i wprowadzania zmian zgodnie z regulacjami znowelizowanej ustawy
 • Wypełniania, uzupełniania i weryfikowania dokumentacji poświadczającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczeń i JEDZ
 • Oceny oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych
 • Stosowania odwróconej procedury w przetargu nieograniczonym i nabywania produktów i usług w trybie partnerstwa innowacyjnego
W ramach warsztatów każdy z uczestników konferencji będzie wypełniał dokumentację JEDZ i SIWZ krok po kroku razem z prowadzącym i otrzyma szczegółowy instruktaż ze wskazówkami, jak ją przygotować w materiałach konferencyjnych.

Program konferencji:

Panel 1.

Co należy uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych, by uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Panel prowadzi: Arkadiusz Szyszkowski
Panel 2.

Nowe kryteria oceny oferty i wykluczenia wykonawcy

Panel prowadzi: Jacek Sadowy
Panel 3.

Stosowanie znowelizowanej ustawy w orzecznictwie KIO i TSUE oraz kontrola zamówień publicznych

Panel prowadzi: Renata Tubisz
Warsztat I

Nowy SIWZ – obowiązki i uprawnienia zmawiającego i wykonawcy

Warsztat prowadzą: Arkadiusz Szyszkowski, Tomasz Siedlecki, Grzegorz Mazurek
Warsztat II

Jak wypełniać, uzupełniać i weryfikować JEDZ

Andrzela Gawrońska-Baran, Małgorzata Stachowiak, Michał Prętnicki (Dr Krystian Ziemski & Partners)

Każdy uczestnik weźmie udział w obydwu warsztatach. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i praktycznego każdy z warsztatów będzie odbywał się w 3 osobnych grupach.

Prelegenci

Gospodarz Konferencji:

ELŻBIETA CIERLICA
Ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.

Poszczególne panele poprowadzą:

ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI
Prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.

JACEK SADOWY
Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w latach 2008–2013 prezes Urzędu Zamówień Publicznych, autor wielu publikacji, wykładowca. Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.

RENATA TUBISZ
Radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej, w latach 2008-2010 Prezes KIO. Orzeka w zamówieniach publicznych od 1995r.,najpierw jako arbiter z listy Prezesa UZP a od 2008r. zawodowo jako członek KIO. Jako radca prawny posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej oraz jako pełnomocnik procesowy. Doświadczenie zawodowe obejmuje także funkcje: Nadzorcy sądowego, Syndyka masy upadłości, Likwidatora, członka r.n. w spółkach S.P. oraz Mediatora sądowego.

Warsztaty poprowadzą:

ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN
Prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002 – 2008), w latach 2010 – 2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.

GRZEGORZ MAZUREK
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007–2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004–2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem.

MICHAŁ PRĘTNICKI
(Dr Krystian Ziemski & Partners) – specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu audytów dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych, reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed KIO, doradca w negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności.

MAŁGORZATA STACHOWIAK
Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, trener, wykładowca KSAP, współautorka komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI
Prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.

TOMASZ SIEDLECKI
Założyciel i właściciel kancelarii, radca prawny od 15 lat. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przez kilka lat pełnił funkcję eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Józef Edmund Nowicki
Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych

Rezerwacja miejsca

Termin i lokalizacja:

Hotel Lord
Aleja Krakowska 218
Warszawa

29 września 2016 r.
godz. 10:00 – 17:00

Cena uczestnictwa:

699 zł + VAT/osobę

Pakiet uczestnika zawiera

 • Uczestnictwo we wszystkich panelach i warsztatach
 • Lunch, poczęstunek i przerwy kawowe
 • Merytoryczne materiały konferencyjne
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział w wersji STANDARD
Udział dla PRENUMERATORÓW Monitora Zamówień PublicznychZarezerwuj miejsce dla:


Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Warunki uczestnictwaKontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Marlena Fiedorow
Brand Manager
tel. 61 66 83 106
marlena.fiedorow@forum-media.pl

Klaudia Nowaczyk
Event Manager
tel. 61 66 83 119
klaudia.nowaczyk@forum-media.plWARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 119 lub klaudia.nowaczyk@forum-media.pl.
 5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.


Organizator:
Patronat merytoryczny:

Patronat medialny: